FÖRSKOLAN


Bakverk

Umeå waldorfskolas förskola har funnits sedan 1974. Förskolan har idag fyra enheter i det natursköna Backenområdet, har genomgående vackert utformade utemiljöer. Inne möts barnen av en inredning som är hemlik med inbjudande varma färger och material.

Småbarnsgrupper om fyra barn och syskongrupper om högst fjorton barn ger möjlighet till en lugn och trygg miljö.

Det växande barnet stimuleras i sitt lärande genom fri lek och rytm. Den fria leken har stor betydelse, då barnet utvecklas i sin egen takt med hjälp av lekmaterial som stimulerar barnets fantasi. Naturmaterial används eftersom dess beskaffenhet ger barnet ytterligare en dimension till sinnena och känslan.

Eget kök serverar vegetarisk biodynamisk och ekologisk mat.