FÖRSKOLEKLASS


Snöhög

Inom waldorfpedagogiken har leken en mycket central roll både inom förskola och i de första grundskoleåren. Under människans första sju år är det i leken som barnet övar sin vilja och erfarenheter blir till kunskap.

Leken genomgår en grundläggande förändring från att ursprungligen vara en intuitiv fantasilek till att bli en föreställnings- och konstruktionslek under sex-sjuårsåldern En viktig förutsättning för barnens lek är att de vistas i en trygg och välbekant miljö med välbekanta barn och vuxna.

Bibehållen kreativitet och lekförmåga är enligt waldorfpedagogiken en grundförutsättning för ett aktivt deltagande i läroprocessen i skolan! Skolförberedande verksamhet bedrivs på alla waldorfförskolor med hänsyn till främjandet av finmotorisk utveckling, social mognad, självtillit, disciplin i övandet och vissa speciella aktiviteter för de större barnen.

I vackra och inspirerande lokaler på skolans område arbetar vi bland annat med bivax, textil, bakning, målning och flöjtspel. Barnen har också mycket tid för fri lek i en för sexåringen anpassad utemiljö.

Närheten till skolan ger möjlighet att delta på skolans månadsfester och teaterföreställningar. På eftermiddagen utökas gruppen då lokalerna fungerar som fritidshem efter skoltid för klass 1.